0212 579 1600 - info@teknikpatent.com.tr
Teknik Patent
Online Teklif İste Ücretsiz Marka Araştırması
Merkez Ofis
0212 579 1600
Gönderiniz başarıyla tamamlanmıştır.

E-posta adresime gönder

Hızlı Erişim

Alan Adı Tescili

Alan adı; internet üzerinde kişisel ya da kurumsal web sitelerinin oluşturulmasını, bir sunucu veya web sitesinin çalıştırılmasını, elektronik postaların gönderimi ile alımını sağlamaktadır.

“.tr” uzantılı alan adları “belgeli” ve “belgesiz” olarak tahsis edilmektedir. 

Belgeli alan adları için iletilmesi gereken “resmi” belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir.

Tahsisi düşünülen alan adının kayıtlı olup olmadığı araştırıldıktan sonra, tarafınıza tahsis edilmesi için çalışmalara başlanılmaktadır.

“.com.tr” için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanına uygun olanlardan sadece bir tanesini yeterli olacaktır.

-Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

-Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

Türk Patent Enstitüsü’ nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,

-İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

-Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,

-Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,

-Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,

-Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,

-Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”

-Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ nden alınmış kayıt tescil belgesi,

-Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

-Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,

-İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,

-Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

-Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

-Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,

-Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

-İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,

-Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

-Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”

-Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”

-Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”