0212 579 1600 - info@teknikpatent.com.tr
Teknik Patent
Online Teklif İste Ücretsiz Marka Araştırması
Merkez Ofis
0212 579 1600
Gönderiniz başarıyla tamamlanmıştır.

E-posta adresime gönder

Hızlı Erişim

Faydalı Model Başvurusu

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. 

Sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmaktadır.

Faydalı model Tescili, patent verilebilmesi için aranan, tekniğin bilinen durumunu aşma kriterinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli olduğu koruma çeşididir. Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma ve tekel hakkı sağlayan bir başvuru sistemdir.

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmaktadır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Belgesi verilmesi için herhangi bir resmi araştırma yapılmadığı için, başvuru sahibinin beyanına dayanılarak verilen belge türüdür.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Başvuru Aşamaları

Online faydalı model başvurusu ile, faydalı model, gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır Şekli inceleme yazısının gelmesi başvurudan itibaren ortalama 3- 4 aydır. Bu yazıda Faydalı Model başvuru numarası ile TPE’ ye giriş tarihi ve saati belirtilir. Bununla birlikte başvuru ile ilgili erken yayın talep edilebilir.

Şekli inceleme yazısının gelmesi ve erken yayın talebinden itibaren ortalama 3 ay sonra başvuru bültende yayınlanır.

Belge kararı, bültendeki 3 aylık yayın süresinin bitiminden sonraki ortalama 1 veya 2 ay içinde gönderilir. Kararda belirtilen belge hazırlama ücretinin, kararın geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır. Belge ücreti yatırıldıktan sonra ortalama 2 ay içinde Faydalı Model Belgesi gönderilir.

Başvuru tarihinden 12 ay sonra ve koruma süresi boyunca yılda bir defa başvuru tarihine tekabül eden gün ve tarihte TPE tarafından talep edilecek sicil kayıt ücreti düzenli olarak ödenmelidir. Gününde ödenmeye sicil ücretleri, 6 ayiçinde cezalı olarak ödenebilmektedir. Bu süre bitiminde ödenmeyen sicil ücretleri nedeni ile Faydalı Model koruması sona ermektedir.